Scoala Biblica pentru copii

Betel

#
Pic

SCOALA BIBLICĂ PENTRU COPII

Lucrarea din cadrul Școlii Biblice pentru Copii, este un talant pe care Biserica „Betel”, cu ajutorul Domnului, implicarea învățătorilor şi a părinților, îl valorifică de peste șaptesprezece ani. Fiecare generație de copii, a acumulat cunoștințe noi în cadrul activităţiilor de studiu biblic și au construit relații temeinice, într-un cadru creștin, urmărit de lucrătorii Bisericii.
Aproximativ 60 de tinerii ai bisericii activează în această slujbă ca și învățători, dedicând două ore săptămânal din timpul lor, slujind peste 500 de copii. Pe baza înțelegerii că este important pentru copii să participe și să slujească la părtășiile bisericii, lucrarea Școlii Biblice se desfășoară în fiecare Sâmbătă între orele 11:00-13:00.
Responsabilii pentru lucrarea cu copiii sunt: fr. pastor Iosif Anca și fr. prezbiter Emanuel Micurescu. Pentru partea de bibliotecă, surorile: Atudoroae Larisa şi Meseşan Naomi, pentru partea de organizare (achiziţionarea premiilor, organizarea părtăşiilor, verificarea cataloagelor, manualelor, distribuirea anunţurilor, etc.): Dagău Rebeca şi Luntraş Naomi, pentru partea de supraveghere a învăţătoriilor: Gaie Flavius şi Culda Sergiu, iar pentru distribuirea pe clase a revistelor Betel: Eliab Anca.

Arhiva revistei pentru copii si adolescenti Betel

Betel nr. 64 Deschide

Betel nr. 63 Deschide

Betel nr. 62 Deschide

Betel nr. 61 Deschide

Betel nr. 60 Deschide

Betel nr. 59 Deschide

Betel nr. 58 Deschide

Betel nr. 57 Deschide

Betel nr. 56 Deschide

Betel nr. 55 Deschide


Betel nr. 54 Deschide

Betel nr. 53 Deschide

Betel nr. 52 Deschide

Betel nr. 51 Deschide

Betel nr. 49 Deschide

Betel nr. 48 Deschide

Betel nr. 47 Deschide

Betel nr. 46 Deschide

Betel nr. 45 Deschide

Betel nr. 44 Deschide

Betel nr. 43 Deschide

Betel nr. 42 Deschide


Betel nr. 41 Deschide

Betel nr. 40 Deschide

Betel nr. 39 Deschide

Betel nr. 38 Deschide

Betel nr. 37 Deschide

Betel nr. 36 Deschide

Betel nr. 34 Deschide

Betel nr. 33 Deschide

Betel nr. 32 Deschide

Betel nr. 31 Deschide

Betel nr. 30 Deschide

Betel nr. 29 Deschide

Betel nr. 28 Deschide

Betel nr. 27 Deschide

Betel nr. 26 Deschide

Betel nr. 25 Deschide

Betel nr. 24 Deschide

Betel nr. 23 Deschide

Betel nr. 22 Deschide

Betel nr. 21 Deschide

Betel nr. 20 Deschide

Betel nr. 18 Deschide

Betel nr. 17 Deschide

Betel nr. 16 Deschide

Fondurile necesare editării si distribuirii revistei „Betel pentru copii si adolescenţi”, se constituie din donaţii din ţară şi străinătate. Cei care doresc să sprijine această lucrare pot depune bani în contul Bisericii lui Dumnezeu Apostolică Arad, deschis la BCR Arad, având codul IBAN: RO 37RNCB 1200000 135260001.

Vă mulţumim în Numele Domnului Isus!

Colectivul redacţiei

2017 - Biserica Creștină Penticostală "Betel"| Toate drepturile rezervate